Nederländska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Mohu legálně pracovat v [country]?
Kan ik in [land] werken?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Potřebuji pracovní povolení?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Jaká je národní minimální mzda?
Wat is het nationale minimumloon?
Fråga om minimilönen i landet
Já jsem ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Ange din arbetssituation
zaměstnaný
werkende
Typ av anställningsförhållande
nezaměstnaný
werkloos
Typ av anställningsförhållande
podnikatel
een ondernemer
Typ av anställningsförhållande
osoba samostatně výdělečně činná
een zelfstandige
Typ av anställningsförhållande
stážista
een stagair
Typ av anställningsförhållande
dobrovolník
een vrijwilliger
Typ av anställningsförhållande
poradce
een consultant
Typ av anställningsförhållande
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mám ______________ smlouvu.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ange vilken typ av kontrakt du har
na plný úvazek
voltijdse
Typ av kontrakt
na poloviční úvazek
deeltijdse
Typ av kontrakt
na dobu určitou
tijdelijke
Typ av kontrakt
trvalá pozice
permanente
Typ av kontrakt
sezonní práce
seizoensgebonden
Typ av kontrakt
Kde budu dostávat výplatu?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fråga när du får lön
Rád/a bych žádal/a o _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Fråga om ledighet
mateřská dovolená
moederschapsverlof
Typ av ledighet
otcovská dovolená
vaderschapsverlof
Typ av ledighet
nemocenská
ziekteverlof
Typ av ledighet
volný den
vrije dagen
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Fråga om beskattning
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kdo mi dá vědět ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
výše kolik dostanu zpátky
hoeveel mijn belastingteruggave is
Deklarationsalternativ
jestliže musím zaplatit více daní
of ik meer belastingen schuldig ben
Skatteåterbäringsalternativ