Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Mohu legálně pracovat v [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Potřebuji pracovní povolení?
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Jaká je národní minimální mzda?
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
Já jsem ___________________ .
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
zaměstnaný
雇佣
Typ av anställningsförhållande
nezaměstnaný
待业
Typ av anställningsförhållande
podnikatel
企业家
Typ av anställningsförhållande
osoba samostatně výdělečně činná
自雇者
Typ av anställningsförhållande
stážista
实习生
Typ av anställningsförhållande
dobrovolník
志愿者
Typ av anställningsförhållande
poradce
顾问
Typ av anställningsförhållande
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mám ______________ smlouvu.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
na plný úvazek
全职
Typ av kontrakt
na poloviční úvazek
兼职
Typ av kontrakt
na dobu určitou
定期合同
Typ av kontrakt
trvalá pozice
永久合同
Typ av kontrakt
sezonní práce
季节性合同
Typ av kontrakt
Kde budu dostávat výplatu?
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
Rád/a bych žádal/a o _________.
我想要_________。
Fråga om ledighet
mateřská dovolená
产假
Typ av ledighet
otcovská dovolená
陪产假
Typ av ledighet
nemocenská
病假
Typ av ledighet
volný den
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Rád/a bych vědel/a více o daních.
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kdo mi dá vědět ______________?
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
výše kolik dostanu zpátky
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
jestliže musím zaplatit více daní
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ