Italienska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Potřebuji pracovní povolení?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Jaká je národní minimální mzda?
Qual è il salario minimo?
Fråga om minimilönen i landet
Já jsem ___________________ .
Sono ____________.
Ange din arbetssituation
zaměstnaný
impiegato/a
Typ av anställningsförhållande
nezaměstnaný
disoccupato/a
Typ av anställningsförhållande
podnikatel
un imprenditore/un'imprenditrice
Typ av anställningsförhållande
osoba samostatně výdělečně činná
un lavoratore autonomo
Typ av anställningsförhållande
stážista
uno/a stagista
Typ av anställningsförhållande
dobrovolník
un/una volontario/a
Typ av anställningsförhållande
poradce
un/a consulente
Typ av anställningsförhållande
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mám ______________ smlouvu.
Ho un contratto _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
na plný úvazek
a tempo pieno
Typ av kontrakt
na poloviční úvazek
part-time
Typ av kontrakt
na dobu určitou
a tempo determinato
Typ av kontrakt
trvalá pozice
a tempo indeterminato
Typ av kontrakt
sezonní práce
stagionale
Typ av kontrakt
Kde budu dostávat výplatu?
Quando viene versato lo stipendio?
Fråga när du får lön
Rád/a bych žádal/a o _________.
Vorrei chiedere ___________.
Fråga om ledighet
mateřská dovolená
il congedo di maternità
Typ av ledighet
otcovská dovolená
il congedo di paternità
Typ av ledighet
nemocenská
il congedo per malattia
Typ av ledighet
volný den
dei giorni liberi
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Fråga om beskattning
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kdo mi dá vědět ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
výše kolik dostanu zpátky
quanto mi verrà rimborsato
Deklarationsalternativ
jestliže musím zaplatit více daní
se devo pagare più tasse
Skatteåterbäringsalternativ