Franska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Mohu legálně pracovat v [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Potřebuji pracovní povolení?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Jaká je národní minimální mzda?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Fråga om minimilönen i landet
Já jsem ___________________ .
Je suis ___________.
Ange din arbetssituation
zaměstnaný
employé(e)
Typ av anställningsförhållande
nezaměstnaný
au chômage
Typ av anställningsförhållande
podnikatel
entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
osoba samostatně výdělečně činná
travailleur indépendant
Typ av anställningsförhållande
stážista
stagiaire
Typ av anställningsförhållande
dobrovolník
bénévole
Typ av anställningsförhållande
poradce
consultant(e)
Typ av anställningsförhållande
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mám ______________ smlouvu.
J'ai un contrat ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
na plný úvazek
à temps plein
Typ av kontrakt
na poloviční úvazek
à temps partiel
Typ av kontrakt
na dobu určitou
en C.D.D.
Typ av kontrakt
trvalá pozice
en C.D.I.
Typ av kontrakt
sezonní práce
saisonnier
Typ av kontrakt
Kde budu dostávat výplatu?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fråga när du får lön
Rád/a bych žádal/a o _________.
Je voudrais _________.
Fråga om ledighet
mateřská dovolená
un congé maternité
Typ av ledighet
otcovská dovolená
un congé paternité
Typ av ledighet
nemocenská
un congé maladie
Typ av ledighet
volný den
des congés
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Fråga om beskattning
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kdo mi dá vědět ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
výše kolik dostanu zpátky
du montant qui me sera remboursé
Deklarationsalternativ
jestliže musím zaplatit více daní
si je dois payer davantage d'impôts
Skatteåterbäringsalternativ