Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
toàn thời gian
Typ av kontrakt
นอกเวลา
bán thời gian
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
hạn định
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
lâu dài
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Fråga om ledighet
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Typ av ledighet
การลาป่วย
nghỉ ốm
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Skatteåterbäringsalternativ