Tyska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Kann ich in [Land] arbeiten?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
Ich bin _________________.
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
im Beruf
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
arbeitslos
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
Unternehmer
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
freischaffend
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
Praktikant
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
Ehrenamtlicher
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
Berater
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
Vollzeit-
Typ av kontrakt
นอกเวลา
Teilzeit-
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
befristeten
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
unbefristeten
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
saisonal befristeten
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Ich würde gern____________ beantragen.
Fråga om ledighet
การลาคลอด
Mutterschaftszeit
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Vaterschaftsurlaub
Typ av ledighet
การลาป่วย
Krankenzeit
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
Urlaubstage
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Wer informiert mich über____________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
die Höhe der Rückzahlung
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
eventuell fällige Nachzahlungen
Skatteåterbäringsalternativ