Svenska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Vad är minimilönen?
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
Jag är ______________.
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
anställd
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
arbetslös
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
entreprenör
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
egenföretagare
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
praktikant
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
voluntärarbetare
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
konsultant
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Jag har ett _________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
fulltid
Typ av kontrakt
นอกเวลา
deltid
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
visstids
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
permanent anställd
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
säsongsanställd
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
När får jag lön?
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Jag skulle vilja ha ____.
Fråga om ledighet
การลาคลอด
mammaledigt
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
pappaledigt
Typ av ledighet
การลาป่วย
sjuklön
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
semester
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Jag vill rapportera min inkomst.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Vem informerar mig om _______?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
hur mycket min skatteåterbäring är
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
huruvida jag ska betala mer skatt
Skatteåterbäringsalternativ