Spanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
asalariado
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
desempleado
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
empresario
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
autónomo
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
voluntario
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
asesor
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
a tiempo completo
Typ av kontrakt
นอกเวลา
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
de duración determinada
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
indefinido
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
de temporada
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
การลาคลอด
la baja por maternidad
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
la baja por paternidad
Typ av ledighet
การลาป่วย
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ