Rumänska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pot lucra în [țara]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Am nevoie de permis de muncă?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Care este salariul minim pe economie?
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
Sunt ___________________ .
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
angajat
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
neangajat
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
antreprenor
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
independent
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
practicant
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
voluntar
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
consultant
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Ce fel de contract de muncă aveți?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Am contract de ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
normă întreagă
Typ av kontrakt
นอกเวลา
jumătate de normă
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
pe perioadă determinată
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
pe perioadă nedeterminată
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
temporar
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Când primesc salariul?
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Fråga om ledighet
การลาคลอด
concediu maternal
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
concediul paternal
Typ av ledighet
การลาป่วย
concediu medical
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
zile libere
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Aș dori câteva informații despre taxe.
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Aș dori să-mi declar venitul.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Cine mă va informa de ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
cât este rambursarea
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
dacă datorez mai mult
Skatteåterbäringsalternativ