Nederländska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Kan ik in [land] werken?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Heb ik een werkvergunning nodig?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Wat is het nationale minimumloon?
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
Ik ben ___________________ .
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
werkende
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
werkloos
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
een ondernemer
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
een zelfstandige
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
een stagair
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
een vrijwilliger
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
een consultant
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
voltijdse
Typ av kontrakt
นอกเวลา
deeltijdse
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
tijdelijke
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
permanente
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
seizoensgebonden
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Ik zou graag _________ aanvragen.
Fråga om ledighet
การลาคลอด
moederschapsverlof
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
vaderschapsverlof
Typ av ledighet
การลาป่วย
ziekteverlof
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
vrije dagen
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Wie informeert mij over ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
hoeveel mijn belastingteruggave is
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
of ik meer belastingen schuldig ben
Skatteåterbäringsalternativ