Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
雇佣
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
待业
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
企业家
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
自雇者
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
实习生
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
志愿者
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
顾问
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
全职
Typ av kontrakt
นอกเวลา
兼职
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
定期合同
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
永久合同
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
季节性合同
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
我想要_________。
Fråga om ledighet
การลาคลอด
产假
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
陪产假
Typ av ledighet
การลาป่วย
病假
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ