Japanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
Typ av kontrakt
นอกเวลา
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Fråga om ledighet
การลาคลอด
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Typ av ledighet
การลาป่วย
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Skatteåterbäringsalternativ