Grekiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
Είμαι _________________.
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
μισθωτός
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
άνεργος
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
επιχειρηματίας
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
αυτοαπασχολούμενος
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
ασκούμενος σε πρακτική
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
εθελοντής
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
σύμβουλος
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
πλήρους απασχόλησης
Typ av kontrakt
นอกเวลา
μερικής απασχόλησης
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
ορισμένης διάρκειας
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
μόνιμο
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
εποχιακός
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Fråga om ledighet
การลาคลอด
άδεια μητρότητας
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
άδεια πατρότητας
Typ av ledighet
การลาป่วย
επίδομα ασθενείας
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
μέρες άδεια
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Skatteåterbäringsalternativ