Franska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
Je suis ___________.
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
employé(e)
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
au chômage
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
travailleur indépendant
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
stagiaire
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
bénévole
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
consultant(e)
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
J'ai un contrat ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
à temps plein
Typ av kontrakt
นอกเวลา
à temps partiel
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
en C.D.D.
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
en C.D.I.
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
saisonnier
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Je voudrais _________.
Fråga om ledighet
การลาคลอด
un congé maternité
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
un congé paternité
Typ av ledighet
การลาป่วย
un congé maladie
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
des congés
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Qui me préviendra ________________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
du montant qui me sera remboursé
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
si je dois payer davantage d'impôts
Skatteåterbäringsalternativ