Esperanto | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
Mi estas ________________.
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
dungata
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
senlabora
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
entreprenisto
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
memdungito
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
internulo
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
volontulo
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
konsilisto
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Mi havas____________ kontrakton.
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
plentempan
Typ av kontrakt
นอกเวลา
parttempan
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
limigitan
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
permanentan
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
sezonan
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Kiam mi ricevas mian salajron?
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Mi ŝatus peti _________.
Fråga om ledighet
การลาคลอด
akuŝferion
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
akuŝferion (por patro)
Typ av ledighet
การลาป่วย
malsanan salajron
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
feritagojn
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Kiu diros min ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
kiom mia repago estas
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
se mi ŝuldas pli imposton
Skatteåterbäringsalternativ