Engelska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Am I eligible to work in [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Do I need a social security number before I start working?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Do I need a work permit?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
What is the national minimum wage?
Fråga om minimilönen i landet
ฉันเป็น ___________________
I am ___________________ .
Ange din arbetssituation
ผู้มีงานทำ
employed
Typ av anställningsförhållande
ผู้ว่างงาน
unemployed
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบการ
an entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
self-employed
Typ av anställningsförhållande
เด็กฝึกงาน
an intern
Typ av anställningsförhållande
อาสาสมัคร
a volunteer
Typ av anställningsförhållande
ที่ปรึกษา
a consultant
Typ av anställningsförhållande
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
I would like to register as a freelance professional.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
What type of employment contract do you have?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
I have a ______________ contract.
Ange vilken typ av kontrakt du har
เต็มเวลา
full-time
Typ av kontrakt
นอกเวลา
part-time
Typ av kontrakt
มีกำหนดเวลา
fixed-term
Typ av kontrakt
พนักงานประจำ
permanent
Typ av kontrakt
ตามช่วงเวลา
seasonal
Typ av kontrakt
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
When do I get my paycheck?
Fråga när du får lön
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
I would like to ask for _________.
Fråga om ledighet
การลาคลอด
maternity leave
Typ av ledighet
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
paternity leave
Typ av ledighet
การลาป่วย
sick leave
Typ av ledighet
การหยุดงานเอง
days off
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
I would like to have some information on taxation.
Fråga om beskattning
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
I would like to report my earnings.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
When is the deadline to send my tax return?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Who will let me know ______________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
how much my refund is
Deklarationsalternativ
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
if I owe more tax
Skatteåterbäringsalternativ