Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Får jag lov att arbeta i [land]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Vad är minimilönen?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Fråga om minimilönen i landet
Jag är ______________.
Tôi __________.
Ange din arbetssituation
anställd
có việc làm
Typ av anställningsförhållande
arbetslös
Không có việc làm
Typ av anställningsförhållande
entreprenör
doanh nhân
Typ av anställningsförhållande
egenföretagare
tự làm chủ
Typ av anställningsförhållande
praktikant
thực tập sinh
Typ av anställningsförhållande
voluntärarbetare
tình nguyện viên
Typ av anställningsförhållande
konsultant
tư vấn viên
Typ av anställningsförhållande
Jag vill registrera mig som frilansare.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Jag har ett _________ kontrakt.
Tôi có hợp đồng _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
fulltid
toàn thời gian
Typ av kontrakt
deltid
bán thời gian
Typ av kontrakt
visstids
hạn định
Typ av kontrakt
permanent anställd
lâu dài
Typ av kontrakt
säsongsanställd
thời vụ
Typ av kontrakt
När får jag lön?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Fråga när du får lön
Jag skulle vilja ha ____.
Tôi muốn hỏi về___________.
Fråga om ledighet
mammaledigt
nghỉ sinh đẻ
Typ av ledighet
pappaledigt
nghỉ làm cha
Typ av ledighet
sjuklön
nghỉ ốm
Typ av ledighet
semester
ngày nghỉ
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Fråga om beskattning
Jag vill rapportera min inkomst.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Vem informerar mig om _______?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
hur mycket min skatteåterbäring är
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Deklarationsalternativ
huruvida jag ska betala mer skatt
tôi có nợ tiền thuế hay không
Skatteåterbäringsalternativ