Thailändska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Får jag lov att arbeta i [land]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Behöver jag ett arbetstillstånd?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Vad är minimilönen?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Fråga om minimilönen i landet
Jag är ______________.
ฉันเป็น ___________________
Ange din arbetssituation
anställd
ผู้มีงานทำ
Typ av anställningsförhållande
arbetslös
ผู้ว่างงาน
Typ av anställningsförhållande
entreprenör
ผู้ประกอบการ
Typ av anställningsförhållande
egenföretagare
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Typ av anställningsförhållande
praktikant
เด็กฝึกงาน
Typ av anställningsförhållande
voluntärarbetare
อาสาสมัคร
Typ av anställningsförhållande
konsultant
ที่ปรึกษา
Typ av anställningsförhållande
Jag vill registrera mig som frilansare.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Jag har ett _________ kontrakt.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ange vilken typ av kontrakt du har
fulltid
เต็มเวลา
Typ av kontrakt
deltid
นอกเวลา
Typ av kontrakt
visstids
มีกำหนดเวลา
Typ av kontrakt
permanent anställd
พนักงานประจำ
Typ av kontrakt
säsongsanställd
ตามช่วงเวลา
Typ av kontrakt
När får jag lön?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Fråga när du får lön
Jag skulle vilja ha ____.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Fråga om ledighet
mammaledigt
การลาคลอด
Typ av ledighet
pappaledigt
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Typ av ledighet
sjuklön
การลาป่วย
Typ av ledighet
semester
การหยุดงานเอง
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Fråga om beskattning
Jag vill rapportera min inkomst.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Vem informerar mig om _______?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
hur mycket min skatteåterbäring är
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Deklarationsalternativ
huruvida jag ska betala mer skatt
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Skatteåterbäringsalternativ