Spanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Får jag lov att arbeta i [land]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Behöver jag ett arbetstillstånd?
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Vad är minimilönen?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
Jag är ______________.
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
anställd
asalariado
Typ av anställningsförhållande
arbetslös
desempleado
Typ av anställningsförhållande
entreprenör
empresario
Typ av anställningsförhållande
egenföretagare
autónomo
Typ av anställningsförhållande
praktikant
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
voluntärarbetare
voluntario
Typ av anställningsförhållande
konsultant
asesor
Typ av anställningsförhållande
Jag vill registrera mig som frilansare.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Jag har ett _________ kontrakt.
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
fulltid
a tiempo completo
Typ av kontrakt
deltid
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
visstids
de duración determinada
Typ av kontrakt
permanent anställd
indefinido
Typ av kontrakt
säsongsanställd
de temporada
Typ av kontrakt
När får jag lön?
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
Jag skulle vilja ha ____.
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
mammaledigt
la baja por maternidad
Typ av ledighet
pappaledigt
la baja por paternidad
Typ av ledighet
sjuklön
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
semester
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
Jag vill rapportera min inkomst.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Vem informerar mig om _______?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
hur mycket min skatteåterbäring är
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
huruvida jag ska betala mer skatt
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ