Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Får jag lov att arbeta i [land]?
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Vad är minimilönen?
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
Jag är ______________.
Я___________________.
Ange din arbetssituation
anställd
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
arbetslös
безработный
Typ av anställningsförhållande
entreprenör
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
egenföretagare
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
praktikant
практикант
Typ av anställningsförhållande
voluntärarbetare
волонтер
Typ av anställningsförhållande
konsultant
советник
Typ av anställningsförhållande
Jag vill registrera mig som frilansare.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Jag har ett _________ kontrakt.
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
fulltid
полная занятость
Typ av kontrakt
deltid
неполная занятость
Typ av kontrakt
visstids
фиксированный
Typ av kontrakt
permanent anställd
долговременный
Typ av kontrakt
säsongsanställd
сезонный
Typ av kontrakt
När får jag lön?
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
Jag skulle vilja ha ____.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
mammaledigt
декретный отпуск
Typ av ledighet
pappaledigt
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
sjuklön
больничные выплаты
Typ av ledighet
semester
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
Jag vill rapportera min inkomst.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Vem informerar mig om _______?
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
hur mycket min skatteåterbäring är
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
huruvida jag ska betala mer skatt
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ