Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Får jag lov att arbeta i [land]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Behöver jag ett arbetstillstånd?
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Vad är minimilönen?
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
Jag är ______________.
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
anställd
雇佣
Typ av anställningsförhållande
arbetslös
待业
Typ av anställningsförhållande
entreprenör
企业家
Typ av anställningsförhållande
egenföretagare
自雇者
Typ av anställningsförhållande
praktikant
实习生
Typ av anställningsförhållande
voluntärarbetare
志愿者
Typ av anställningsförhållande
konsultant
顾问
Typ av anställningsförhållande
Jag vill registrera mig som frilansare.
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Jag har ett _________ kontrakt.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
fulltid
全职
Typ av kontrakt
deltid
兼职
Typ av kontrakt
visstids
定期合同
Typ av kontrakt
permanent anställd
永久合同
Typ av kontrakt
säsongsanställd
季节性合同
Typ av kontrakt
När får jag lön?
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
Jag skulle vilja ha ____.
我想要_________。
Fråga om ledighet
mammaledigt
产假
Typ av ledighet
pappaledigt
陪产假
Typ av ledighet
sjuklön
病假
Typ av ledighet
semester
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
Jag vill rapportera min inkomst.
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Vem informerar mig om _______?
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
hur mycket min skatteåterbäring är
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
huruvida jag ska betala mer skatt
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ