Italienska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Får jag lov att arbeta i [land]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Vad är minimilönen?
Qual è il salario minimo?
Fråga om minimilönen i landet
Jag är ______________.
Sono ____________.
Ange din arbetssituation
anställd
impiegato/a
Typ av anställningsförhållande
arbetslös
disoccupato/a
Typ av anställningsförhållande
entreprenör
un imprenditore/un'imprenditrice
Typ av anställningsförhållande
egenföretagare
un lavoratore autonomo
Typ av anställningsförhållande
praktikant
uno/a stagista
Typ av anställningsförhållande
voluntärarbetare
un/una volontario/a
Typ av anställningsförhållande
konsultant
un/a consulente
Typ av anställningsförhållande
Jag vill registrera mig som frilansare.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Jag har ett _________ kontrakt.
Ho un contratto _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
fulltid
a tempo pieno
Typ av kontrakt
deltid
part-time
Typ av kontrakt
visstids
a tempo determinato
Typ av kontrakt
permanent anställd
a tempo indeterminato
Typ av kontrakt
säsongsanställd
stagionale
Typ av kontrakt
När får jag lön?
Quando viene versato lo stipendio?
Fråga när du får lön
Jag skulle vilja ha ____.
Vorrei chiedere ___________.
Fråga om ledighet
mammaledigt
il congedo di maternità
Typ av ledighet
pappaledigt
il congedo di paternità
Typ av ledighet
sjuklön
il congedo per malattia
Typ av ledighet
semester
dei giorni liberi
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Fråga om beskattning
Jag vill rapportera min inkomst.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Vem informerar mig om _______?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
hur mycket min skatteåterbäring är
quanto mi verrà rimborsato
Deklarationsalternativ
huruvida jag ska betala mer skatt
se devo pagare più tasse
Skatteåterbäringsalternativ