Grekiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Får jag lov att arbeta i [land]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Vad är minimilönen?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Fråga om minimilönen i landet
Jag är ______________.
Είμαι _________________.
Ange din arbetssituation
anställd
μισθωτός
Typ av anställningsförhållande
arbetslös
άνεργος
Typ av anställningsförhållande
entreprenör
επιχειρηματίας
Typ av anställningsförhållande
egenföretagare
αυτοαπασχολούμενος
Typ av anställningsförhållande
praktikant
ασκούμενος σε πρακτική
Typ av anställningsförhållande
voluntärarbetare
εθελοντής
Typ av anställningsförhållande
konsultant
σύμβουλος
Typ av anställningsförhållande
Jag vill registrera mig som frilansare.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Jag har ett _________ kontrakt.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ange vilken typ av kontrakt du har
fulltid
πλήρους απασχόλησης
Typ av kontrakt
deltid
μερικής απασχόλησης
Typ av kontrakt
visstids
ορισμένης διάρκειας
Typ av kontrakt
permanent anställd
μόνιμο
Typ av kontrakt
säsongsanställd
εποχιακός
Typ av kontrakt
När får jag lön?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fråga när du får lön
Jag skulle vilja ha ____.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Fråga om ledighet
mammaledigt
άδεια μητρότητας
Typ av ledighet
pappaledigt
άδεια πατρότητας
Typ av ledighet
sjuklön
επίδομα ασθενείας
Typ av ledighet
semester
μέρες άδεια
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Fråga om beskattning
Jag vill rapportera min inkomst.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Vem informerar mig om _______?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
hur mycket min skatteåterbäring är
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Deklarationsalternativ
huruvida jag ska betala mer skatt
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Skatteåterbäringsalternativ