Franska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Får jag lov att arbeta i [land]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Vad är minimilönen?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Fråga om minimilönen i landet
Jag är ______________.
Je suis ___________.
Ange din arbetssituation
anställd
employé(e)
Typ av anställningsförhållande
arbetslös
au chômage
Typ av anställningsförhållande
entreprenör
entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
egenföretagare
travailleur indépendant
Typ av anställningsförhållande
praktikant
stagiaire
Typ av anställningsförhållande
voluntärarbetare
bénévole
Typ av anställningsförhållande
konsultant
consultant(e)
Typ av anställningsförhållande
Jag vill registrera mig som frilansare.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Jag har ett _________ kontrakt.
J'ai un contrat ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
fulltid
à temps plein
Typ av kontrakt
deltid
à temps partiel
Typ av kontrakt
visstids
en C.D.D.
Typ av kontrakt
permanent anställd
en C.D.I.
Typ av kontrakt
säsongsanställd
saisonnier
Typ av kontrakt
När får jag lön?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fråga när du får lön
Jag skulle vilja ha ____.
Je voudrais _________.
Fråga om ledighet
mammaledigt
un congé maternité
Typ av ledighet
pappaledigt
un congé paternité
Typ av ledighet
sjuklön
un congé maladie
Typ av ledighet
semester
des congés
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Fråga om beskattning
Jag vill rapportera min inkomst.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Vem informerar mig om _______?
Qui me préviendra ________________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
hur mycket min skatteåterbäring är
du montant qui me sera remboursé
Deklarationsalternativ
huruvida jag ska betala mer skatt
si je dois payer davantage d'impôts
Skatteåterbäringsalternativ