Engelska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Får jag lov att arbeta i [land]?
Am I eligible to work in [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Do I need a social security number before I start working?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Do I need a work permit?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Vad är minimilönen?
What is the national minimum wage?
Fråga om minimilönen i landet
Jag är ______________.
I am ___________________ .
Ange din arbetssituation
anställd
employed
Typ av anställningsförhållande
arbetslös
unemployed
Typ av anställningsförhållande
entreprenör
an entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
egenföretagare
self-employed
Typ av anställningsförhållande
praktikant
an intern
Typ av anställningsförhållande
voluntärarbetare
a volunteer
Typ av anställningsförhållande
konsultant
a consultant
Typ av anställningsförhållande
Jag vill registrera mig som frilansare.
I would like to register as a freelance professional.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
What type of employment contract do you have?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Jag har ett _________ kontrakt.
I have a ______________ contract.
Ange vilken typ av kontrakt du har
fulltid
full-time
Typ av kontrakt
deltid
part-time
Typ av kontrakt
visstids
fixed-term
Typ av kontrakt
permanent anställd
permanent
Typ av kontrakt
säsongsanställd
seasonal
Typ av kontrakt
När får jag lön?
When do I get my paycheck?
Fråga när du får lön
Jag skulle vilja ha ____.
I would like to ask for _________.
Fråga om ledighet
mammaledigt
maternity leave
Typ av ledighet
pappaledigt
paternity leave
Typ av ledighet
sjuklön
sick leave
Typ av ledighet
semester
days off
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
I would like to have some information on taxation.
Fråga om beskattning
Jag vill rapportera min inkomst.
I would like to report my earnings.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
When is the deadline to send my tax return?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Vem informerar mig om _______?
Who will let me know ______________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
hur mycket min skatteåterbäring är
how much my refund is
Deklarationsalternativ
huruvida jag ska betala mer skatt
if I owe more tax
Skatteåterbäringsalternativ