Ungerska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Mi a minimálbér?
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
___________________vagyok.
Ange din arbetssituation
asalariado
alkalmazott
Typ av anställningsförhållande
desempleado
munkanélküli
Typ av anställningsförhållande
empresario
vállalkozó
Typ av anställningsförhållande
autónomo
egyéni vállalkozó
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
gyakornok
Typ av anställningsförhållande
voluntario
önkéntes
Typ av anställningsförhållande
asesor
szaktanácsadó
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
______________ szerződésem van.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
teljes munkaidős
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
részmunkaidős
Typ av kontrakt
de duración determinada
határozott idejű
Typ av kontrakt
indefinido
állandó
Typ av kontrakt
de temporada
szezonális
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
Mikor kapok fizetést?
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
Szeretnék_________igényelni.
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
szülési szabadság
Typ av ledighet
la baja por paternidad
apasági szabadság
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
betegszabadság
Typ av ledighet
días libres
szabadnap
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
mennyi a visszatérítés?
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
mennyit kell még fizetnem?
Skatteåterbäringsalternativ