Tjeckiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
Potřebuji pracovní povolení?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Jaká je národní minimální mzda?
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
Já jsem ___________________ .
Ange din arbetssituation
asalariado
zaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
desempleado
nezaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
empresario
podnikatel
Typ av anställningsförhållande
autónomo
osoba samostatně výdělečně činná
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
stážista
Typ av anställningsförhållande
voluntario
dobrovolník
Typ av anställningsförhållande
asesor
poradce
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
Mám ______________ smlouvu.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
na plný úvazek
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
na poloviční úvazek
Typ av kontrakt
de duración determinada
na dobu určitou
Typ av kontrakt
indefinido
trvalá pozice
Typ av kontrakt
de temporada
sezonní práce
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
Kde budu dostávat výplatu?
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
mateřská dovolená
Typ av ledighet
la baja por paternidad
otcovská dovolená
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
nemocenská
Typ av ledighet
días libres
volný den
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
výše kolik dostanu zpátky
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
jestliže musím zaplatit více daní
Skatteåterbäringsalternativ