Thailändska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
ฉันเป็น ___________________
Ange din arbetssituation
asalariado
ผู้มีงานทำ
Typ av anställningsförhållande
desempleado
ผู้ว่างงาน
Typ av anställningsförhållande
empresario
ผู้ประกอบการ
Typ av anställningsförhållande
autónomo
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
เด็กฝึกงาน
Typ av anställningsförhållande
voluntario
อาสาสมัคร
Typ av anställningsförhållande
asesor
ที่ปรึกษา
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
เต็มเวลา
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
นอกเวลา
Typ av kontrakt
de duración determinada
มีกำหนดเวลา
Typ av kontrakt
indefinido
พนักงานประจำ
Typ av kontrakt
de temporada
ตามช่วงเวลา
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
การลาคลอด
Typ av ledighet
la baja por paternidad
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
การลาป่วย
Typ av ledighet
días libres
การหยุดงานเอง
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Skatteåterbäringsalternativ