Svenska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Vad är minimilönen?
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
Jag är ______________.
Ange din arbetssituation
asalariado
anställd
Typ av anställningsförhållande
desempleado
arbetslös
Typ av anställningsförhållande
empresario
entreprenör
Typ av anställningsförhållande
autónomo
egenföretagare
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
praktikant
Typ av anställningsförhållande
voluntario
voluntärarbetare
Typ av anställningsförhållande
asesor
konsultant
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
fulltid
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
deltid
Typ av kontrakt
de duración determinada
visstids
Typ av kontrakt
indefinido
permanent anställd
Typ av kontrakt
de temporada
säsongsanställd
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
När får jag lön?
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
Jag skulle vilja ha ____.
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
mammaledigt
Typ av ledighet
la baja por paternidad
pappaledigt
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
sjuklön
Typ av ledighet
días libres
semester
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
Jag vill rapportera min inkomst.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
Vem informerar mig om _______?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
hur mycket min skatteåterbäring är
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
huruvida jag ska betala mer skatt
Skatteåterbäringsalternativ