Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
Я___________________.
Ange din arbetssituation
asalariado
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
desempleado
безработный
Typ av anställningsförhållande
empresario
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
autónomo
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
практикант
Typ av anställningsförhållande
voluntario
волонтер
Typ av anställningsförhållande
asesor
советник
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
полная занятость
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
неполная занятость
Typ av kontrakt
de duración determinada
фиксированный
Typ av kontrakt
indefinido
долговременный
Typ av kontrakt
de temporada
сезонный
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
декретный отпуск
Typ av ledighet
la baja por paternidad
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
больничные выплаты
Typ av ledighet
días libres
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ