Portugisiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
Posso trabalhar em [país]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Qual é o salário mínimo nacional?
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
Sou ___________________ .
Ange din arbetssituation
asalariado
empregado(a)
Typ av anställningsförhållande
desempleado
desempregado(a)
Typ av anställningsförhållande
empresario
empreendedor(a)
Typ av anställningsförhållande
autónomo
autônomo(a)
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
estagiário(a)
Typ av anställningsförhållande
voluntario
voluntário(a)
Typ av anställningsförhållande
asesor
consultor(a)
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
Eu tenho um contrato de ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
tempo integral
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
meio período
Typ av kontrakt
de duración determinada
a termo
Typ av kontrakt
indefinido
permanente
Typ av kontrakt
de temporada
sazonal
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
Quando recebo meu pagamento?
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
Gostaria de pedir _________.
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
licença maternidade
Typ av ledighet
la baja por paternidad
licença paternidade
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
auxílio-doença
Typ av ledighet
días libres
dias de folga
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
qual é o valor da restituição
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
se há contribuições pendentes
Skatteåterbäringsalternativ