Nederländska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
Kan ik in [land] werken?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Wat is het nationale minimumloon?
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
Ik ben ___________________ .
Ange din arbetssituation
asalariado
werkende
Typ av anställningsförhållande
desempleado
werkloos
Typ av anställningsförhållande
empresario
een ondernemer
Typ av anställningsförhållande
autónomo
een zelfstandige
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
een stagair
Typ av anställningsförhållande
voluntario
een vrijwilliger
Typ av anställningsförhållande
asesor
een consultant
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
voltijdse
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
deeltijdse
Typ av kontrakt
de duración determinada
tijdelijke
Typ av kontrakt
indefinido
permanente
Typ av kontrakt
de temporada
seizoensgebonden
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
moederschapsverlof
Typ av ledighet
la baja por paternidad
vaderschapsverlof
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
ziekteverlof
Typ av ledighet
días libres
vrije dagen
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
Wie informeert mij over ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
hoeveel mijn belastingteruggave is
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
of ik meer belastingen schuldig ben
Skatteåterbäringsalternativ