Hindi | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
asalariado
Typ av anställningsförhållande
desempleado
Typ av anställningsförhållande
empresario
Typ av anställningsförhållande
autónomo
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
voluntario
Typ av anställningsförhållande
asesor
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
de duración determinada
Typ av kontrakt
indefinido
Typ av kontrakt
de temporada
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
Typ av ledighet
la baja por paternidad
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ