Grekiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
Είμαι _________________.
Ange din arbetssituation
asalariado
μισθωτός
Typ av anställningsförhållande
desempleado
άνεργος
Typ av anställningsförhållande
empresario
επιχειρηματίας
Typ av anställningsförhållande
autónomo
αυτοαπασχολούμενος
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
ασκούμενος σε πρακτική
Typ av anställningsförhållande
voluntario
εθελοντής
Typ av anställningsförhållande
asesor
σύμβουλος
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
πλήρους απασχόλησης
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
μερικής απασχόλησης
Typ av kontrakt
de duración determinada
ορισμένης διάρκειας
Typ av kontrakt
indefinido
μόνιμο
Typ av kontrakt
de temporada
εποχιακός
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
άδεια μητρότητας
Typ av ledighet
la baja por paternidad
άδεια πατρότητας
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
επίδομα ασθενείας
Typ av ledighet
días libres
μέρες άδεια
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Skatteåterbäringsalternativ