Finska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
Tarvitsenko työluvan?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Mikä on maan minimipalkka?
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
Minä olen ____________.
Ange din arbetssituation
asalariado
työllistynyt
Typ av anställningsförhållande
desempleado
työtön
Typ av anställningsförhållande
empresario
yrittäjä
Typ av anställningsförhållande
autónomo
itsenäinen ammatinharjoittaja
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
työharjoittelija
Typ av anställningsförhållande
voluntario
vapaaehtoistyöntekijä
Typ av anställningsförhållande
asesor
konsultti
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
Minulla on ________ sopimus.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
kokopäiväinen
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
osa-aikaiseen ohjelmaan
Typ av kontrakt
de duración determinada
määräaikainen
Typ av kontrakt
indefinido
vakituinen
Typ av kontrakt
de temporada
kausiluonteinen
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
Koska minä saan palkkani?
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
Haluaisin saada _______.
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
äitiyslomaa
Typ av ledighet
la baja por paternidad
isyyslomaa
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
sairaslomaa
Typ av ledighet
días libres
lomaa
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Skatteåterbäringsalternativ