Engelska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
Am I eligible to work in [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Do I need a social security number before I start working?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
Do I need a work permit?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
What is the national minimum wage?
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
I am ___________________ .
Ange din arbetssituation
asalariado
employed
Typ av anställningsförhållande
desempleado
unemployed
Typ av anställningsförhållande
empresario
an entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
autónomo
self-employed
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
an intern
Typ av anställningsförhållande
voluntario
a volunteer
Typ av anställningsförhållande
asesor
a consultant
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
I would like to register as a freelance professional.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
What type of employment contract do you have?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
I have a ______________ contract.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
full-time
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
part-time
Typ av kontrakt
de duración determinada
fixed-term
Typ av kontrakt
indefinido
permanent
Typ av kontrakt
de temporada
seasonal
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
When do I get my paycheck?
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
I would like to ask for _________.
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
maternity leave
Typ av ledighet
la baja por paternidad
paternity leave
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
sick leave
Typ av ledighet
días libres
days off
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
I would like to have some information on taxation.
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
I would like to report my earnings.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
When is the deadline to send my tax return?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
Who will let me know ______________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
how much my refund is
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
if I owe more tax
Skatteåterbäringsalternativ