Danska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

¿Puedo trabajar en (país)?
Må jeg arbejde i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
¿Necesito permiso de trabajo?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Hvad er landets mindsteløn?
Fråga om minimilönen i landet
Soy ____________________.
Jeg er ___________________ .
Ange din arbetssituation
asalariado
ansat
Typ av anställningsförhållande
desempleado
arbejdsløs
Typ av anställningsförhållande
empresario
iværksætter
Typ av anställningsförhållande
autónomo
selvstændig
Typ av anställningsförhållande
trabajador en prácticas
praktikant
Typ av anställningsförhållande
voluntario
frivillig
Typ av anställningsförhållande
asesor
konsulent
Typ av anställningsförhållande
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Tengo un contrato ______________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
a tiempo completo
fuldtids-
Typ av kontrakt
a tiempo parcial
deltids-
Typ av kontrakt
de duración determinada
tidsbegrænset
Typ av kontrakt
indefinido
tidsubegrænset
Typ av kontrakt
de temporada
sæsonbegrænset
Typ av kontrakt
¿Cuándo se cobra?
Hvornår får jeg løn?
Fråga när du får lön
Me gustaría solicitar _____________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Fråga om ledighet
la baja por maternidad
barsel
Typ av ledighet
la baja por paternidad
fædreorlov
Typ av ledighet
la baja por enfermedad
sygeorlov
Typ av ledighet
días libres
feriedage
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Fråga om beskattning
Me gustaría declarar mis ingresos.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
¿Cómo me informarán de _______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
¿Cuánto me sale a devolver?
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Deklarationsalternativ
¿Cuánto me sale a pagar?
at jeg skylder mere i skat
Skatteåterbäringsalternativ