Spanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Я могу работать в [страна]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Мне нужно разрешение на работу?
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Какова государственная минимальная зарплата?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
Я___________________.
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
имеющий работу
asalariado
Typ av anställningsförhållande
безработный
desempleado
Typ av anställningsförhållande
предприниматель
empresario
Typ av anställningsförhållande
частный предприниматель
autónomo
Typ av anställningsförhållande
практикант
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
волонтер
voluntario
Typ av anställningsförhållande
советник
asesor
Typ av anställningsförhållande
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Каков тип вашего рабочего контракта?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
У меня______________контракт.
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
полная занятость
a tiempo completo
Typ av kontrakt
неполная занятость
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
фиксированный
de duración determinada
Typ av kontrakt
долговременный
indefinido
Typ av kontrakt
сезонный
de temporada
Typ av kontrakt
Когда я получу зарплату?
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
декретный отпуск
la baja por maternidad
Typ av ledighet
отпуск по причине отцовства
la baja por paternidad
Typ av ledighet
больничные выплаты
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
выходные дни
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Кто сообщит мне_______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
какова сумма моего возврата
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
Долж(ен/на) ли я платить больше
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ