Portugisiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Я могу работать в [страна]?
Posso trabalhar em [país]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Мне нужно разрешение на работу?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Какова государственная минимальная зарплата?
Qual é o salário mínimo nacional?
Fråga om minimilönen i landet
Я___________________.
Sou ___________________ .
Ange din arbetssituation
имеющий работу
empregado(a)
Typ av anställningsförhållande
безработный
desempregado(a)
Typ av anställningsförhållande
предприниматель
empreendedor(a)
Typ av anställningsförhållande
частный предприниматель
autônomo(a)
Typ av anställningsförhållande
практикант
estagiário(a)
Typ av anställningsförhållande
волонтер
voluntário(a)
Typ av anställningsförhållande
советник
consultor(a)
Typ av anställningsförhållande
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Каков тип вашего рабочего контракта?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
У меня______________контракт.
Eu tenho um contrato de ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
полная занятость
tempo integral
Typ av kontrakt
неполная занятость
meio período
Typ av kontrakt
фиксированный
a termo
Typ av kontrakt
долговременный
permanente
Typ av kontrakt
сезонный
sazonal
Typ av kontrakt
Когда я получу зарплату?
Quando recebo meu pagamento?
Fråga när du får lön
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Gostaria de pedir _________.
Fråga om ledighet
декретный отпуск
licença maternidade
Typ av ledighet
отпуск по причине отцовства
licença paternidade
Typ av ledighet
больничные выплаты
auxílio-doença
Typ av ledighet
выходные дни
dias de folga
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Fråga om beskattning
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Кто сообщит мне_______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
какова сумма моего возврата
qual é o valor da restituição
Deklarationsalternativ
Долж(ен/на) ли я платить больше
se há contribuições pendentes
Skatteåterbäringsalternativ