Nederländska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Я могу работать в [страна]?
Kan ik in [land] werken?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Мне нужно разрешение на работу?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Какова государственная минимальная зарплата?
Wat is het nationale minimumloon?
Fråga om minimilönen i landet
Я___________________.
Ik ben ___________________ .
Ange din arbetssituation
имеющий работу
werkende
Typ av anställningsförhållande
безработный
werkloos
Typ av anställningsförhållande
предприниматель
een ondernemer
Typ av anställningsförhållande
частный предприниматель
een zelfstandige
Typ av anställningsförhållande
практикант
een stagair
Typ av anställningsförhållande
волонтер
een vrijwilliger
Typ av anställningsförhållande
советник
een consultant
Typ av anställningsförhållande
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Каков тип вашего рабочего контракта?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
У меня______________контракт.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ange vilken typ av kontrakt du har
полная занятость
voltijdse
Typ av kontrakt
неполная занятость
deeltijdse
Typ av kontrakt
фиксированный
tijdelijke
Typ av kontrakt
долговременный
permanente
Typ av kontrakt
сезонный
seizoensgebonden
Typ av kontrakt
Когда я получу зарплату?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fråga när du får lön
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Fråga om ledighet
декретный отпуск
moederschapsverlof
Typ av ledighet
отпуск по причине отцовства
vaderschapsverlof
Typ av ledighet
больничные выплаты
ziekteverlof
Typ av ledighet
выходные дни
vrije dagen
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Fråga om beskattning
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Кто сообщит мне_______________?
Wie informeert mij over ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
какова сумма моего возврата
hoeveel mijn belastingteruggave is
Deklarationsalternativ
Долж(ен/на) ли я платить больше
of ik meer belastingen schuldig ben
Skatteåterbäringsalternativ