Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Я могу работать в [страна]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Мне нужно разрешение на работу?
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Какова государственная минимальная зарплата?
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
Я___________________.
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
имеющий работу
雇佣
Typ av anställningsförhållande
безработный
待业
Typ av anställningsförhållande
предприниматель
企业家
Typ av anställningsförhållande
частный предприниматель
自雇者
Typ av anställningsförhållande
практикант
实习生
Typ av anställningsförhållande
волонтер
志愿者
Typ av anställningsförhållande
советник
顾问
Typ av anställningsförhållande
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Каков тип вашего рабочего контракта?
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
У меня______________контракт.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
полная занятость
全职
Typ av kontrakt
неполная занятость
兼职
Typ av kontrakt
фиксированный
定期合同
Typ av kontrakt
долговременный
永久合同
Typ av kontrakt
сезонный
季节性合同
Typ av kontrakt
Когда я получу зарплату?
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
Я бы хотел(а) попросить о___________.
我想要_________。
Fråga om ledighet
декретный отпуск
产假
Typ av ledighet
отпуск по причине отцовства
陪产假
Typ av ledighet
больничные выплаты
病假
Typ av ledighet
выходные дни
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Я бы хотел(а) узнать о налогах
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Кто сообщит мне_______________?
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
какова сумма моего возврата
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
Долж(ен/на) ли я платить больше
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ