Italienska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Я могу работать в [страна]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Мне нужно разрешение на работу?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Какова государственная минимальная зарплата?
Qual è il salario minimo?
Fråga om minimilönen i landet
Я___________________.
Sono ____________.
Ange din arbetssituation
имеющий работу
impiegato/a
Typ av anställningsförhållande
безработный
disoccupato/a
Typ av anställningsförhållande
предприниматель
un imprenditore/un'imprenditrice
Typ av anställningsförhållande
частный предприниматель
un lavoratore autonomo
Typ av anställningsförhållande
практикант
uno/a stagista
Typ av anställningsförhållande
волонтер
un/una volontario/a
Typ av anställningsförhållande
советник
un/a consulente
Typ av anställningsförhållande
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Каков тип вашего рабочего контракта?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
У меня______________контракт.
Ho un contratto _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
полная занятость
a tempo pieno
Typ av kontrakt
неполная занятость
part-time
Typ av kontrakt
фиксированный
a tempo determinato
Typ av kontrakt
долговременный
a tempo indeterminato
Typ av kontrakt
сезонный
stagionale
Typ av kontrakt
Когда я получу зарплату?
Quando viene versato lo stipendio?
Fråga när du får lön
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Vorrei chiedere ___________.
Fråga om ledighet
декретный отпуск
il congedo di maternità
Typ av ledighet
отпуск по причине отцовства
il congedo di paternità
Typ av ledighet
больничные выплаты
il congedo per malattia
Typ av ledighet
выходные дни
dei giorni liberi
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Fråga om beskattning
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Кто сообщит мне_______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
какова сумма моего возврата
quanto mi verrà rimborsato
Deklarationsalternativ
Долж(ен/на) ли я платить больше
se devo pagare più tasse
Skatteåterbäringsalternativ