Hindi | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
Я___________________.
Ange din arbetssituation
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
безработный
Typ av anställningsförhållande
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
практикант
Typ av anställningsförhållande
волонтер
Typ av anställningsförhållande
советник
Typ av anställningsförhållande
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
полная занятость
Typ av kontrakt
неполная занятость
Typ av kontrakt
фиксированный
Typ av kontrakt
долговременный
Typ av kontrakt
сезонный
Typ av kontrakt
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
декретный отпуск
Typ av ledighet
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
больничные выплаты
Typ av ledighet
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ