Grekiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Я могу работать в [страна]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Мне нужно разрешение на работу?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Какова государственная минимальная зарплата?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Fråga om minimilönen i landet
Я___________________.
Είμαι _________________.
Ange din arbetssituation
имеющий работу
μισθωτός
Typ av anställningsförhållande
безработный
άνεργος
Typ av anställningsförhållande
предприниматель
επιχειρηματίας
Typ av anställningsförhållande
частный предприниматель
αυτοαπασχολούμενος
Typ av anställningsförhållande
практикант
ασκούμενος σε πρακτική
Typ av anställningsförhållande
волонтер
εθελοντής
Typ av anställningsförhållande
советник
σύμβουλος
Typ av anställningsförhållande
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Каков тип вашего рабочего контракта?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
У меня______________контракт.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ange vilken typ av kontrakt du har
полная занятость
πλήρους απασχόλησης
Typ av kontrakt
неполная занятость
μερικής απασχόλησης
Typ av kontrakt
фиксированный
ορισμένης διάρκειας
Typ av kontrakt
долговременный
μόνιμο
Typ av kontrakt
сезонный
εποχιακός
Typ av kontrakt
Когда я получу зарплату?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fråga när du får lön
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Fråga om ledighet
декретный отпуск
άδεια μητρότητας
Typ av ledighet
отпуск по причине отцовства
άδεια πατρότητας
Typ av ledighet
больничные выплаты
επίδομα ασθενείας
Typ av ledighet
выходные дни
μέρες άδεια
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Fråga om beskattning
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Кто сообщит мне_______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
какова сумма моего возврата
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Deklarationsalternativ
Долж(ен/на) ли я платить больше
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Skatteåterbäringsalternativ