Finska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Я могу работать в [страна]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Мне нужно разрешение на работу?
Tarvitsenko työluvan?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Какова государственная минимальная зарплата?
Mikä on maan minimipalkka?
Fråga om minimilönen i landet
Я___________________.
Minä olen ____________.
Ange din arbetssituation
имеющий работу
työllistynyt
Typ av anställningsförhållande
безработный
työtön
Typ av anställningsförhållande
предприниматель
yrittäjä
Typ av anställningsförhållande
частный предприниматель
itsenäinen ammatinharjoittaja
Typ av anställningsförhållande
практикант
työharjoittelija
Typ av anställningsförhållande
волонтер
vapaaehtoistyöntekijä
Typ av anställningsförhållande
советник
konsultti
Typ av anställningsförhållande
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Каков тип вашего рабочего контракта?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
У меня______________контракт.
Minulla on ________ sopimus.
Ange vilken typ av kontrakt du har
полная занятость
kokopäiväinen
Typ av kontrakt
неполная занятость
osa-aikaiseen ohjelmaan
Typ av kontrakt
фиксированный
määräaikainen
Typ av kontrakt
долговременный
vakituinen
Typ av kontrakt
сезонный
kausiluonteinen
Typ av kontrakt
Когда я получу зарплату?
Koska minä saan palkkani?
Fråga när du får lön
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Haluaisin saada _______.
Fråga om ledighet
декретный отпуск
äitiyslomaa
Typ av ledighet
отпуск по причине отцовства
isyyslomaa
Typ av ledighet
больничные выплаты
sairaslomaa
Typ av ledighet
выходные дни
lomaa
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Fråga om beskattning
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Кто сообщит мне_______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
какова сумма моего возврата
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Deklarationsalternativ
Долж(ен/на) ли я платить больше
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Skatteåterbäringsalternativ