Esperanto | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Я могу работать в [страна]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Мне нужно разрешение на работу?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Какова государственная минимальная зарплата?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Fråga om minimilönen i landet
Я___________________.
Mi estas ________________.
Ange din arbetssituation
имеющий работу
dungata
Typ av anställningsförhållande
безработный
senlabora
Typ av anställningsförhållande
предприниматель
entreprenisto
Typ av anställningsförhållande
частный предприниматель
memdungito
Typ av anställningsförhållande
практикант
internulo
Typ av anställningsförhållande
волонтер
volontulo
Typ av anställningsförhållande
советник
konsilisto
Typ av anställningsförhållande
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Каков тип вашего рабочего контракта?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
У меня______________контракт.
Mi havas____________ kontrakton.
Ange vilken typ av kontrakt du har
полная занятость
plentempan
Typ av kontrakt
неполная занятость
parttempan
Typ av kontrakt
фиксированный
limigitan
Typ av kontrakt
долговременный
permanentan
Typ av kontrakt
сезонный
sezonan
Typ av kontrakt
Когда я получу зарплату?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Fråga när du får lön
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Mi ŝatus peti _________.
Fråga om ledighet
декретный отпуск
akuŝferion
Typ av ledighet
отпуск по причине отцовства
akuŝferion (por patro)
Typ av ledighet
больничные выплаты
malsanan salajron
Typ av ledighet
выходные дни
feritagojn
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Fråga om beskattning
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Кто сообщит мне_______________?
Kiu diros min ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
какова сумма моего возврата
kiom mia repago estas
Deklarationsalternativ
Долж(ен/на) ли я платить больше
se mi ŝuldas pli imposton
Skatteåterbäringsalternativ