Engelska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Я могу работать в [страна]?
Am I eligible to work in [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Do I need a social security number before I start working?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Мне нужно разрешение на работу?
Do I need a work permit?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Какова государственная минимальная зарплата?
What is the national minimum wage?
Fråga om minimilönen i landet
Я___________________.
I am ___________________ .
Ange din arbetssituation
имеющий работу
employed
Typ av anställningsförhållande
безработный
unemployed
Typ av anställningsförhållande
предприниматель
an entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
частный предприниматель
self-employed
Typ av anställningsförhållande
практикант
an intern
Typ av anställningsförhållande
волонтер
a volunteer
Typ av anställningsförhållande
советник
a consultant
Typ av anställningsförhållande
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
I would like to register as a freelance professional.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Каков тип вашего рабочего контракта?
What type of employment contract do you have?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
У меня______________контракт.
I have a ______________ contract.
Ange vilken typ av kontrakt du har
полная занятость
full-time
Typ av kontrakt
неполная занятость
part-time
Typ av kontrakt
фиксированный
fixed-term
Typ av kontrakt
долговременный
permanent
Typ av kontrakt
сезонный
seasonal
Typ av kontrakt
Когда я получу зарплату?
When do I get my paycheck?
Fråga när du får lön
Я бы хотел(а) попросить о___________.
I would like to ask for _________.
Fråga om ledighet
декретный отпуск
maternity leave
Typ av ledighet
отпуск по причине отцовства
paternity leave
Typ av ledighet
больничные выплаты
sick leave
Typ av ledighet
выходные дни
days off
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Я бы хотел(а) узнать о налогах
I would like to have some information on taxation.
Fråga om beskattning
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
I would like to report my earnings.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
When is the deadline to send my tax return?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Кто сообщит мне_______________?
Who will let me know ______________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
какова сумма моего возврата
how much my refund is
Deklarationsalternativ
Долж(ен/на) ли я платить больше
if I owe more tax
Skatteåterbäringsalternativ