Danska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Я могу работать в [страна]?
Må jeg arbejde i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Мне нужно разрешение на работу?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Какова государственная минимальная зарплата?
Hvad er landets mindsteløn?
Fråga om minimilönen i landet
Я___________________.
Jeg er ___________________ .
Ange din arbetssituation
имеющий работу
ansat
Typ av anställningsförhållande
безработный
arbejdsløs
Typ av anställningsförhållande
предприниматель
iværksætter
Typ av anställningsförhållande
частный предприниматель
selvstændig
Typ av anställningsförhållande
практикант
praktikant
Typ av anställningsförhållande
волонтер
frivillig
Typ av anställningsförhållande
советник
konsulent
Typ av anställningsförhållande
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Каков тип вашего рабочего контракта?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
У меня______________контракт.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
полная занятость
fuldtids-
Typ av kontrakt
неполная занятость
deltids-
Typ av kontrakt
фиксированный
tidsbegrænset
Typ av kontrakt
долговременный
tidsubegrænset
Typ av kontrakt
сезонный
sæsonbegrænset
Typ av kontrakt
Когда я получу зарплату?
Hvornår får jeg løn?
Fråga när du får lön
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Fråga om ledighet
декретный отпуск
barsel
Typ av ledighet
отпуск по причине отцовства
fædreorlov
Typ av ledighet
больничные выплаты
sygeorlov
Typ av ledighet
выходные дни
feriedage
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Fråga om beskattning
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Кто сообщит мне_______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
какова сумма моего возврата
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Deklarationsalternativ
Долж(ен/на) ли я платить больше
at jeg skylder mere i skat
Skatteåterbäringsalternativ