Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Posso trabalhar em [país]?
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Preciso de uma autorização de trabalho?
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual é o salário mínimo nacional?
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
Sou ___________________ .
Я___________________.
Ange din arbetssituation
empregado(a)
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
desempregado(a)
безработный
Typ av anställningsförhållande
empreendedor(a)
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
autônomo(a)
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
estagiário(a)
практикант
Typ av anställningsförhållande
voluntário(a)
волонтер
Typ av anställningsförhållande
consultor(a)
советник
Typ av anställningsförhållande
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Eu tenho um contrato de ______________.
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
tempo integral
полная занятость
Typ av kontrakt
meio período
неполная занятость
Typ av kontrakt
a termo
фиксированный
Typ av kontrakt
permanente
долговременный
Typ av kontrakt
sazonal
сезонный
Typ av kontrakt
Quando recebo meu pagamento?
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
Gostaria de pedir _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
licença maternidade
декретный отпуск
Typ av ledighet
licença paternidade
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
auxílio-doença
больничные выплаты
Typ av ledighet
dias de folga
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
Gostaria de relatar meus ganhos.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
qual é o valor da restituição
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
se há contribuições pendentes
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ