Nederländska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Posso trabalhar em [país]?
Kan ik in [land] werken?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Preciso de uma autorização de trabalho?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Qual é o salário mínimo nacional?
Wat is het nationale minimumloon?
Fråga om minimilönen i landet
Sou ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Ange din arbetssituation
empregado(a)
werkende
Typ av anställningsförhållande
desempregado(a)
werkloos
Typ av anställningsförhållande
empreendedor(a)
een ondernemer
Typ av anställningsförhållande
autônomo(a)
een zelfstandige
Typ av anställningsförhållande
estagiário(a)
een stagair
Typ av anställningsförhållande
voluntário(a)
een vrijwilliger
Typ av anställningsförhållande
consultor(a)
een consultant
Typ av anställningsförhållande
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Eu tenho um contrato de ______________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ange vilken typ av kontrakt du har
tempo integral
voltijdse
Typ av kontrakt
meio período
deeltijdse
Typ av kontrakt
a termo
tijdelijke
Typ av kontrakt
permanente
permanente
Typ av kontrakt
sazonal
seizoensgebonden
Typ av kontrakt
Quando recebo meu pagamento?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fråga när du får lön
Gostaria de pedir _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Fråga om ledighet
licença maternidade
moederschapsverlof
Typ av ledighet
licença paternidade
vaderschapsverlof
Typ av ledighet
auxílio-doença
ziekteverlof
Typ av ledighet
dias de folga
vrije dagen
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Fråga om beskattning
Gostaria de relatar meus ganhos.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
qual é o valor da restituição
hoeveel mijn belastingteruggave is
Deklarationsalternativ
se há contribuições pendentes
of ik meer belastingen schuldig ben
Skatteåterbäringsalternativ